Joanna Lipińska

Joanna Lipińska

Reumatolog, Reumatolog Dziecięcy

W latach 1995 – 2001r studiowała na Akademii Medycznej w Łodzi w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
Dnia 4.07.2001r uzyskała tytuł lekarza medycyny na Akademii Medycznej w (obecnie Uniwersytet Medyczny); otrzymała dyplom z wyróżnieniem.
W latach 2002-2006r kończyła Studia doktoranckie w Klinice Kardiologii Dziecięcej UM w Łodzi; dnia 28.11.2006r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Dyplom otrzymany na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „ Znaczenie wybranych markerów immunologicznych w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów”. W latach 2003 – 2008r kończyła specjalizację w dziedzinie Pediatrii a następnie w latach 2009 - 2014r. kontunuowała specjalizację w dziedzinie Reumatologii. W pażdzierniku 2017r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych: na podstawie pracy „Poszukiwanie nowych markerów procesu reumatoidalnego u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) – znaczenie kliniczne i rokownicze”.

W ramach pracy etatowej na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego nr 4, obecnie CSK UM w Łodzi – Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej sprawuje opiekę nad chorymi dziećmi z układowymi zapalnymi chorobami tkanki łącznej hospitalizowanymi w oddziale stacjonarnym i w oddziale hospitalizacji jednodniowych oraz świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych u dzieci i dorosłych.

10

ponad 10 lat na rynku

35

ponad 35 lekarzy specjalistów

48,000

konsultacji rocznie

108,000

zarejestrowanych pacjentów

Dzieje się