Marta Ziętal

Marta Ziętal

Mgr Marta Ziętal jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. To certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeuta BSFT w procesie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych), hazardu oraz z rodzinami osób uzależnionych, w tym także DDA. Udziela wsparcia i porad psychologicznych osobom, które były ofiarami lub świadkami przemocy lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowo-społecznej.

Pracuje jako psycholog w Ośrodku Terapii Uzależnień, Ośrodku Terapii Krótkoterminowej, a także w Fundacji Pomocy Rodzinie Opoka oraz w Stowarzyszeniu "Dla Rodziny”.

Mgr Marta Ziętal udziela porad i konsultacji pacjentom wymagającym pomocy specjalisty psychologa. Pracuje z osobami uzależnionymi, ich rodzinami oraz pacjentami w trudnej sytuacji życiowo-społecznej lub życiowo-zdrowotnej. Pomaga w powrocie do równowagi psychicznej i odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa.

10

ponad 10 lat na rynku

35

ponad 35 lekarzy specjalistów

48,000

konsultacji rocznie

108,000

zarejestrowanych pacjentów

Dzieje się