USG DOPPLER (żył i tętnic)

USG DOPPLER (żył i tętnic)

Badanie dopplerowskie pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Można określić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi.

Wskazania do wykonania badania:

  • Zaburzenie krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych
  • Objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego
  • Stany kliniczne sugerujące przetoki naczyniowe
  • Tętniaki aorty i naczyń brzusznych
  • Ocena stanu krążenia narządów

 

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania.

10

ponad 10 lat na rynku

35

ponad 35 lekarzy specjalistów

48,000

konsultacji rocznie

108,000

zarejestrowanych pacjentów

Dzieje się